23.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech ekspertyz  technicznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

23.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie jednej ekspertyzy technicznej dla budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ogłasza konkurs na wykonanie trzech audytów energetycznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy”.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ogłasza konkurs na wykonanie  audytu energetycznego dla Budynku  kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Budynku kaplicy pw. pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie.”

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pt.: "Budowa parkingu dla autobusów przy Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej" mająca na celu poprawę wykorzystywania warunków dziedzictwa kulturowego Gminy Wąwolnica- Sanktuarium MB Kębelskiej - poprzez budowę parkingu dla autokarow, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADAR". Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Lokalny Pierścień".