Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.
Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://www.sanktuarium-wawolnica.pl/pl/

 • Termin realizacji: 31.10.2025 r.
 • Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2024 r. o godz. 15:00.
 • Sposób składania ofert:
  • elektronicznie, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
  • pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy, 24-160 Wąwolnica, ul. Zamkowa 24, kancelaria parafialna.

14.10.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla budynku zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy” złożył następujący wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Duda.

01.10.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym oceny uzyskanych efektów energetycznego i ekologicznego dla zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, poddanego termomodernizacji w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy” realizowanego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

27.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku: kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:
Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

14.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku: pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie, dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

27.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie trzech opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków: kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, Domu Parafialnego oraz Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:
Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

14.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, ogłasza konkurs na opracowanie trzech opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, Domu Parafialnego oraz Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy realizuje projekt: "Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy" przy  wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W ramach projektu zaplanowano do wykonania następujący zakres prac:

 1. Termomodernizacja - docieplenie sklepienia (ułożenie wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K), grubość 25 cm)"
 2. Termomodernizacja - wymiana okien o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 0,90 W/m2K.
 3. Przebudowa systemu grzewczego w tym wykonanie ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki
 4. Budowa nowego źródła ciepła - pompy ciepła (Instalacja OZE - montaż sześciu gruntowych pomp ciepła solanka/woda.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 534 508,00 PLN

Przy 90% dofinansowania otrzymano dotację w wysokości: 2 281 053,00 PLN.

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym celem projektu jest trwałe obniżenie zużycia energii w obiekcie kościoła pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, dzięki kompleksowej termomodernizacji obiektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

 1. a) zmniejszenie strat energii – obecny system grzewczy (ogrzewanie elektryczne) nie posiada możliwości regulacji miejscowej; zostanie on zastąpiony przez nowoczesny system bazujący na instalacji ogrzewania podłogowego zasilanej przez pompy ciepła, z systemem zarządzania energią. Zostaną ograniczone straty energii w budynku dzięki poprawie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród wewnętrznych (ocieplenie stropu kościoła) oraz poprawie wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej(wymiana okien).
 2. b) modernizacja źródła ciepła w budynku - dzięki wybudowaniu jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła), a tym samym uzyskaniu nowych mocy energii cieplnej. Nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE umożliwią wytwarzanie czystej energii i zmianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie niskoemisyjne. Pompy ciepła większość energii potrzebnej do celów grzewczych czerpią z otoczenia, a tylko pomocniczo wykorzystywany jest prąd elektryczny. W konsekwencji realizacji projektu obniżony zostanie pobór energii z sieci elektroenergetycznej tradycyjnej, gdyż wyeliminowane zostanie także wysokoemisyjne ogrzewanie elektryczne kościoła, które jest stosowane obecnie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Realizacja projektu dotyczy zmniejszenia zużycia energii w budynku zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wykonania systemu zarządzania energią w budynku, , co w konsekwencji na trwałe przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, w woj. lubelskim, powiat puławski, gmina Wąwolnica, działka nr 1924 (jedno miejsce realizacji).

Parafia pw. Św. Wojciecha w Wąwolnicy zrealizowała projekt Digitalizacja Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Wąwolnicy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu wykonano:

 • Digitalizację obiektów: wykonanie zdjęć cyfrowych obiektów oraz zdjęć 360 stopni wybranych eksponatów w tym obróbka materiałów cyfrowych. Digitalizacja obiektów stałych: wykonanie zdjęć cyfrowych wnętrza Kościoła, Kaplicy i Muzeum, oprogramowanie interfejsu i przygotowanie sferycznych panoram 3D / miejsc VR
 • Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej w oparciu o bazę danych MySQL dostosowaną do standardów WCAG 2.0 AA wraz z opcją lektora / audiodeskrypcji dostępną pod adresem: http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/
 • Utworzenie wirtualnej galerii zdigitalizowanych obiektów w języku polskim i angielskim dostępną pod adresem: http://zabytki.sanktuarium-wawolnica.pl/

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica – beneficjent pomocy udzielonej przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie informuje o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowań na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców pozostałych usług związanych z wykonaniem celów projektu pt. "Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy” przy  wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego.