Witaj, Pani Anielska
1. Witaj Pani Anielska,
O Królowo Kębelska,
Świadczysz wiele w tym kościele
Panno Maryjo.
2. Będzie pamięć wiekami,
Że tu słyniesz cudami,
My w potrzebie prosim Ciebie,
O Matko nasza.
3. Tu choroby ustają,
Gdy się Tobie oddają.
Ty uleczysz i pocieszysz,
Najświętsza Pani!
4. Nad pojęcie ludzkości
Pełna jesteś miłości;
Dla każdego skruszonego
Jesteś łaskawa!
5. Tyś jest Matką wszech ludzi,
Niechaj modły w nas wzbudzi,
Przez Cię droga nam do Boga
prosto wskazana.
6. Ludzkie plemię w potrzebie
Idzie Panno do Ciebie;
Przyjm ofiary za Twe dary:
serca w pokorze.


Zdrowaś Maryja
1. Zdrowaś Maryja, czysta Panienko,
Gwiazdo świecąca, ranna jutrzenko.
Oświeć nas biednych Twoja jasnością,
A pociesz smutnych, obdarz radością.
2. Tyś zajaśniała nad Wąwolnicą
W lesie kębelskim, czysta dziewico.
Obdarz nas Pani, Twą łaskawością,
A złącz zbawienną wszystkich miłością.
3. Przebyłaś w Kęble wiek dosyć długi,
Gdzieś była czczoną przez swoje sługi,
Aby Cię uczcić, Najświętsza Pani,
Tu Cię przenieśli wierni kapłani.
4. I nie przestajesz, Matko, szafować
Swemi łaskami; chciej nas ratować
W każdej potrzebie, gdy Cię błagamy,
Niechaj pomocy Twojej doznamy.
5. Aby, gdy będziem bieżeć, gdzie trzeba
Okaż nam Matko, drogę do nieba;
Ciebie Maryjo, o to błagamy,
Niechaj Cię z Synem tam oglądamy.


O Najświętsza Matko Boga
1. O Najświętsza Matko Boga,
Tyś nadzieja moja droga,
Przed Twym tronem padamy,
Cześć powinną składamy.
2. Błagamy Ciebie w pokorze,
Boś Ty jest łask Boskich morze;
Kogo zechcesz pocieszyć,
Smutek w radość zamienisz.
3. Boć już bardzo ludzi wiele
Doznało łask w tym kościele,
Tyś mieszkanie obrała,
Byś wiernych pocieszała.
4. Więc do Ciebie, jak do Matki,
Idziem, tulim się, Twe dziatki.
O Królowo niebieska,
Pani nasza Kębelska.


Boga chwalmy, pozdrawiajmy
Boga chwalmy, pozdrawiajmy Maryję Pannę,
Wznośmy głosy pod niebiosy tu nieustanne,
W utrapieniach Ją wzywajmy,
Bowiem przez Nią otrzymamy,
O co tylko do zbawienia
Prosić będziemy.


Polskich ziem Królowo
1. Polskich ziem Królowo Pani łąk i pól,
    Znasz błagalne słowo, Wiesz, co smutek, ból.
    Śliczna, śliczna, jak różany kwiat, Maryjo Kębelska niech Cię wielbi świat!
2. Z tej figury błyska Twej dobroci blask,
Matko dobra, czysta, rozdawczyni łask.. Śliczna.


O Maryjo Kębelska
1. O Maryjo Kębelska, o Maryjo Kębelska,
Wstaw się za nami, o dobra Pani,
do Twego Syna Chrystusa
2. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
Zlej łaski zdroje na dzieci Twoje,
Boś Ty jest Polski Królową.
3. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
My dziś w potrzebie błagamy Ciebie,
O Pani nasza, Maryjo.