Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ogłasza konkurs na wykonanie  audytu energetycznego dla Budynku  kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Budynku kaplicy pw. pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie.”


23.02.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24 w Wąwolnicy, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla Budynku  kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” złożył następujący wykonawca:  Usługi Budowlane Grzegorz Duda.

14.02.2019r.
Zmiana zapytania ofertowego
Zmiana par.3 pkt 1 wzoru umowy dot. wykonania audytu energetycznego dla Budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie.

Załączniki: