23.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech ekspertyz  technicznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.


10.04.2019 r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy zaprasza do złożenia ofert na wykonanie trzech Ekspertyz technicznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.”

Załączniki: