Bogatą i ciekawą przeszłość Wąwolnicy w sposób wyrywkowy i fragmentaryczny dokumentuje zbiór eksponatów, który można obejrzeć w tutejszym muzeum. Ekspozycja mieści się w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to kaplica Matki Bożej Kębelskiej. Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła.

W ramach stałej ekspozycji muzealnej można zobaczyć eksponaty archeologiczne, odkryte na naszym terenie i przekazane muzeum w depozyt na czas nieokreślony przez Katedrę Archeologii UMCS w Lublinie. W wyniku prowadzonych na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy weryfikacyjno - sondażowych badań archeologicznych zbiory muzeum wzbogaciły się; pozyskano między innymi zbiór wyrobów szklanych (datowany na XVII w.), świadczący o funkcjonowaniu przy stacji królewskiej warsztatu szklarskiego działającego w oparciu o masę szklaną pozyskiwaną w okolicach dzisiejszej wsi Huta.
O zbiory muzeum dbają również mieszkańcy naszej Gminy. Świadczy o tym podarowany przez J. Struskiego toporek neolityczny znaleziony podczas prac polowych.
W zbiorach muzeum znajdują się osiemnastowieczne szaty i naczynia liturgiczne oraz stare, XVII - wieczne, oprawne w skórę i dobrze zachowane księgi. XVI - wieczna rzeźba Chrystusa przyciąga wzrok pięknem i ekspresją wykonania.

O bogatej przeszłości Wąwolnicy świadczą kopie dokumentów, których oryginały przechowywane są w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Są to między innymi:
- kopia dokumentu, w którym król Kazimierz [Jagiellończyk] przenosi w 1448 r. "na prośbę mieszczan wąwolnickich" ich miasto z prawa polskiego na miejskie prawo niemieckie w odmianie magdeburskiej (Kraków, 29 V 1448 rok.)
- kopia dokumentu, w którym król Zygmunt August dokonuje relokacji przestrzennej miasta, czyli przeniesienia zabudowy miasta w 1567 roku na inne miejsce i wytyczenia nowego tj. obecnego Rynku (Piotrków, 2 V 1567 rok)

Inną grupę eksponatów stanowią prace ludzi związanych z Wąwolnicą przez swoje urodzenie lub lata w niej spędzone. W ekspozycji znajdują się np. obrazy Zygmunta Bartkiewicza i Konrada Krzyżanowskiego - absolwenta Szkoły Malarstwa i Rysunku w Warszawie. Są to: "Ulica Wąwolnicy" z 1933 r. i "Podzamcze wiosną" z 1936 r.
W muzeum można zobaczyć również niektóre prace z zakresu rzeźby i rysunku dwu utalentowanych artystycznie braci: Józefa i Stanisława Gosławskich. Józef Gosławski trzy sezony letnie: 1947 - 48 - 49 pracował przy konserwacji kamienicy pod św. Mikołajem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zanim rozpoczął prace konserwatorskie dokonał szczegółowej analizy pozostałych po zniszczeniach fragmentów i zrobił szereg rysunków. Niektóre z nich (podarowane przez rodzinę) znajdują się w naszym muzeum. (zob. http://goslawski.art.pl/)
Duże zainteresowanie najmłodszych turystów budzi makieta XV - wiecznej Wąwolnicy, którą wykonano w 1996 r. w oparciu o odnalezione XV - wieczne księgi sądowe.