Rada duszpasterska
Członkowie z wyboru
Bartłomiejowie
1. Majchrzak Irena
Mareczki
1. Szumiata Alina
Celejów
1.
Ścibior Teresa
Niezabitów
1. Grzegorczyk Anna
2. Poniatowski Gabriel
3. Rożalski Dariusz
4. Socha Leszek
Charz
1. Boruch Agata
2. Nowak Iwona

3. Tarkowski Zbigniew
4. Sobczak Tomasz
Obliźniak
1. Furtak Tadeusz
Drzewce Kol.
1. Kopiński Zbigniew
2. Koput Leszek
Rogalów
1. Grabczak Filomena
Fiodorówka
1. Fiodor Justyna
Stanisławka
1. Kowalski Andrzej
Huta
1. Kołodyńska Jadwiga
2. Majchrzak Beata
Wąwolnica
1. Czapla Zbigniew
2. Łuszczyńska Bożena
3. Lipczyński Grzegorz
4. Siwiec Maria
5. Pardyka Arkadiusz
Iłki
1. Niedźwiecka Grażyna
Zarzeka
1.
Hołody Justyna
2. Jakubaszek Joanna
Kębło
1. Bukowski Stanisław
Zawada
1. Tusiński Jerzy
Łąki
1. Gąsiorowska Wanda
Zofianka
1. Furtak Renata

2. Łajca Irena
Łopatki
1
. Wrotniak Cezary
Z nominacji:
Łaguna Adam
Kamiński Piotr
Bilińska Anna
Ks. Sura Artur