Relacja fotograficzna z uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Fot. Kinga Podstawka

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Agnus Dei w Wąwolnicy i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży AL zaprasza do strefy młodych w ramach uroczystości maryjnych w Wąwolnicy.

UROCZYSTOŚCI KU CZCI MATKI BOŻEJ KĘBELSKIEJ
W WĄWOLNICY
4 – 5 WRZEŚNIA 2021

Uwaga! Duże opady deszczu jakie miały miejsce w ostatnich dniach sprawiły, że na wiele łąk wykorzystywanych jako parkingi dziś nie da się wjechać. Pielgrzymów przyjeżdżających samochodami prosimy o wyrozumiałość.

P  R  O  G  R  A  M

Relacja fotograficzna z pielgrzymki na Litwę, która odbyła się w dniach 28-31 lipca 2021.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.: Ryngraf – religijna tarcza polskiego żołnierza, prezentowanej w naszej bazylice. Wystawa ukazuje dzieje tradycji noszenia ryngrafów przez rycerstwo i żołnierzy Rzeczypospolitej. Możemy na niej zobaczyć przykłady ryngrafów z różnych epok, od XVII do XX w. W najtrudniejszych okresach historii Polacy nosili na piersiach ryngrafy z wizerunkiem Maryi. Był to wyraz zawierzenia i oddania w opiekę Bogu losów Ojczyzny i jej Niepodległości. Również Żołnierze Niezłomni, których wspominaliśmy 1 marca, nosili na swych mundurach ryngrafy, a był to czas komunistycznego reżimu, który zwalczał wszelkie przejawy dążenia do odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś także w naszych domach wiszą ryngrafy. Pamiętajmy o ich pięknej i ważnej roli w historii naszego Narodu. Organizatorem wystawy jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które zaplanowane są w dniach: 14 - 16 marca 2021. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Rafał Olchawski