Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica – beneficjent pomocy udzielonej przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie informuje o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”.

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez przedsiębiorstwo: Technika Grzewcza i Sanitarna „Cholewa i S-ka” Roman Cholewa i Dawid Cholewa, ul. Lubelska 159, 24-130 Końskowola, NIP: 761-23-68-573 oraz Zakład Remontowo-Budowlany "SEBAR" Sebastian Rozpędowski, ul. Magnoliowa 2, 21-080 Garbów, NIP: 716-16-72-375, występujący wspólnie jako konsorcjum.

Zamawiający prostuje omyłkę w oznaczeniu daty oczekiwanego zakończenia robót budowlanych. Zamawiający wskazuje, że oczekuje wykonania prac do 31.12.2020 roku. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 04 października 2019 r. do godziny 9.00.

16.09.2019r.
Zamawiający:
Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy prac budowlanych w ramach Projekt pt. „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”. Projekt jest objęty wsparciem w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
W załączeniu Zamawiający publikuje dokumenty niezbędne do złożenia oferty.