Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"