27.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku: kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:
Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

14.07.2020r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku: pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie, dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.