1. O Maryjo Kębelska, o Maryjo Kębelska,
    Wstaw się za nami, o dobra Pani,
    do Twego Syna Chrystusa
    2. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
    Zlej łaski zdroje na dzieci Twoje,
    Boś Ty jest Polski Królową.
    3. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
    My dziś w potrzebie błagamy Ciebie,
    O Pani nasza, Maryjo.

    1. Polskich ziem Królowo Pani łąk i pól,
    Znasz błagalne słowo, Wiesz, co smutek, ból.
    Śliczna, śliczna, jak różany kwiat, Maryjo Kębelska niech Cię wielbi świat!
    2. Z tej figury błyska Twej dobroci blask,
    Matko dobra, czysta, rozdawczyni łask.. Śliczna.

Boga chwalmy, pozdrawiajmy Maryję Pannę,
Wznośmy głosy pod niebiosy tu nieustanne,
W utrapieniach Ją wzywajmy,
Bowiem przez Nią otrzymamy,
O co tylko do zbawienia
Prosić będziemy.

    1. O Najświętsza Matko Boga,
    Tyś nadzieja moja droga,
    Przed Twym tronem padamy,
    Cześć powinną składamy.

    2. Błagamy Ciebie w pokorze,
    Boś Ty jest łask Boskich morze;
    Kogo zechcesz pocieszyć,
    Smutek w radość zamienisz.

    3. Boć już bardzo ludzi wiele
    Doznało łask w tym kościele,
    Tyś mieszkanie obrała,
    Byś wiernych pocieszała.

    4. Więc do Ciebie, jak do Matki,
    Idziem, tulim się, Twe dziatki.
    O Królowo niebieska,
    Pani nasza Kębelska.

    1. Zdrowaś Maryja, czysta Panienko,
    Gwiazdo świecąca, ranna jutrzenko.
    Oświeć nas biednych Twoja jasnością,
    A pociesz smutnych, obdarz radością.

    2. Tyś zajaśniała nad Wąwolnicą
    W lesie kębelskim, czysta dziewico.
    Obdarz nas Pani, Twą łaskawością,
    A złącz zbawienną wszystkich miłością.

    3. Przebyłaś w Kęble wiek dosyć długi,
    Gdzieś była czczoną przez swoje sługi,
    Aby Cię uczcić, Najświętsza Pani,
    Tu Cię przenieśli wierni kapłani.

    4. I nie przestajesz, Matko, szafować
    Swemi łaskami; chciej nas ratować
    W każdej potrzebie, gdy Cię błagamy,
    Niechaj pomocy Twojej doznamy.

    5. Aby, gdy będziem bieżeć, gdzie trzeba
    Okaż nam Matko, drogę do nieba;
    Ciebie Maryjo, o to błagamy,
    Niechaj Cię z Synem tam oglądamy.