1. Zdrowaś Maryja, czysta Panienko,
    Gwiazdo świecąca, ranna jutrzenko.
    Oświeć nas biednych Twoja jasnością,
    A pociesz smutnych, obdarz radością.

    2. Tyś zajaśniała nad Wąwolnicą
    W lesie kębelskim, czysta dziewico.
    Obdarz nas Pani, Twą łaskawością,
    A złącz zbawienną wszystkich miłością.

    3. Przebyłaś w Kęble wiek dosyć długi,
    Gdzieś była czczoną przez swoje sługi,
    Aby Cię uczcić, Najświętsza Pani,
    Tu Cię przenieśli wierni kapłani.

    4. I nie przestajesz, Matko, szafować
    Swemi łaskami; chciej nas ratować
    W każdej potrzebie, gdy Cię błagamy,
    Niechaj pomocy Twojej doznamy.

    5. Aby, gdy będziem bieżeć, gdzie trzeba
    Okaż nam Matko, drogę do nieba;
    Ciebie Maryjo, o to błagamy,
    Niechaj Cię z Synem tam oglądamy.