1. O Maryjo Kębelska, o Maryjo Kębelska,
    Wstaw się za nami, o dobra Pani,
    do Twego Syna Chrystusa
    2. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
    Zlej łaski zdroje na dzieci Twoje,
    Boś Ty jest Polski Królową.
    3. O Maryjo Kębelska, O Maryjo Kębelska,
    My dziś w potrzebie błagamy Ciebie,
    O Pani nasza, Maryjo.