1. O Najświętsza Matko Boga,
    Tyś nadzieja moja droga,
    Przed Twym tronem padamy,
    Cześć powinną składamy.

    2. Błagamy Ciebie w pokorze,
    Boś Ty jest łask Boskich morze;
    Kogo zechcesz pocieszyć,
    Smutek w radość zamienisz.

    3. Boć już bardzo ludzi wiele
    Doznało łask w tym kościele,
    Tyś mieszkanie obrała,
    Byś wiernych pocieszała.

    4. Więc do Ciebie, jak do Matki,
    Idziem, tulim się, Twe dziatki.
    O Królowo niebieska,
    Pani nasza Kębelska.