Prosimy o wypełnienie Deklaracji Dysponenta Grobu, które są do pobrania ze strony internetowej cmentarza, kancelarii lub ze sklepu na parkingu. Deklaracje trzeba dostarczyć do kancelarii parafialnej. Informujemy, że do dnia 01.11.2021 r. upływa termin płatności tzw. “pokładnego” na cmentarzu.

Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku i trzech upomnieniach dysponentem grobu zostaje Parafia. Prosimy o uregulowanie tzw. „pokładnego” na cmentarzu.

Prosimy, aby przy sprzątaniu cmentarza wynosić śmiecie do miejsc do tego przeznaczonych oraz o segregację tych śmieci.

Regulamin Cmentarza i Przepisy prawa są umieszczone na stronie internetowej cmentarza w zakładce – Informacje.