Biblioteka Parafialna
znajduje się w budynku Domu Pielgrzyma (wejście jak do kancelarii od północnej stronu)
czynna w każdą niedzielę zwykłą
(oprócz świąt i uroczystości)
w godz. 10.00 - 12.00
oraz w każdy czwartek od 16.00 do 18.00
Zapraszamy!Misją Biblioteki Parafialnej jest przyczyniać się do pogłębiania wiedzy ogólnej parafian, rozwój czytelnictwa, pogłębianie nauki o Bogu i Kościele, aby w ten sposób umacniać wiarę. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór liczący obecnie ponad 3000 książek. W wiekszości są to pozycje o tematyce religijnej, zgodnie z ideą bibioteki parafialnej. Można tu znaleźć także książki świckie - np. obyczajowe, historyczne czy biografie. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafia do korzystania ze zbiorów biblioteki w godzinach otwarcia.