Celejów:   Teresa Ścibior

Łopatki:  Paweł Bieniek * Cezary Wrótniak

Mareczki: Alina Szumiata

Drzewce Kol.:   Zbigniew Kopiński * Jerzy Pyśniak

Charz:   Agata Boruch * Iwona Nowak

Kębło:   Ewa Klocek

Karmanowice:   Barbara Matraszek–Figiel * Michał Robak

Łąki:   Wanda Gąsiorowska

Obliźniak:   Tadeusz Furtak * Roman Jakóbczyk * Rafał Włoch

Niezabitów:   Anna Grzegorczyk * Gabriel Poniatowski * Dariusz Rożalski * Lech Socha

Stanisławka:   Andrzej Kowalski

Wąwolnica:   Zbigniew Czapla * Bożena Łuszczyńska * Arkadiusz Pardyka

Zawada:   Jerzy Tusiński

Zofianka:   Renata Furtak * Irena Łajca

Fiodorówka: Justyna Fiodor–Socha