04 - 07. 12. 2022r.

 Prowadzi: Ks. dr Paweł Bartoszewski

4 XII - II Niedziela Adwentu

06:30 – Msza Święta

09:00 – Msza Święta

10:30 – Msza Święta

12:00 – Msza Święta

13:00 – Msza Święta w Niezabitowie

17:00 – Msza Święta

5 XII - Poniedziałek – dzień spowiedzi

 6:30 –  Msza Święta Roratnia

 9:30 –  Msza Święta dla dorosłych

15:00 – Msza Święta dla dzieci

16:00 -  Msza Święta w Niezabitowie

17:00 – Msza Święta dla dorosłych

19:00 – Msza Święta dla młodzieży 

6 XII - Wtorek –  dzień spowiedzi

 6:30 –  Msza Święta Roratnia

 9:30 –  Msza Święta  dla dorosłych

15:00 -  Msza Święta dla dzieci

16:00 -  Msza Święta w Niezabitowie

17:00 -  Msza Święta dla dorosłych

19:00 -  Msza Święta dla młodzieży

7 XII - Środa

 6:30 – Msza Święta Roratnia

 9:30 -  Msza Święta dla dorosłych

15:00 – Msza Święta dla dzieci

16:00 – Msza Święta w Niezabitowie

17:00 – Msza Święta dla dorosłych

19:00 -  Msza Święta dla młodzieży