Zachęcamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej ks. prałata Józefa Gorajka.  Autorem pracy jest Maja Lipczyńska, uczennica klasy VIII naszej szkoły.  Prezentacja została przygotowana pod opieką p. Anny Pardyki, w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej SPRAWIEDLIWI LUBELSZCZYZNY.