O. Prof. Andrzej Derdziuk OFM
Dzień 4.

Dzień 3.

Dzień 2.

Dzień 1.