25 marca br. papież Franciszek, w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.
ZAPRASZAMY
by tego dnia włączać się w adorację Najświętszego Sakramentu, w kaplicy Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
Rozpoczęcie w piątek po nabożeństwie drogi krzyżowej o 19:30
Zakończenie w sobotę w południe o 12:00
Intencją modlitwy jest wezwanie do szeroko rozumianego pokoju - wewnętrznego, w Ukrainie, w Europie i na całym świecie, a także w relacjach, które każdy z nas buduje. Dlatego zapraszamy wszystkich, by chcieli poświęcić czas i modlili się przed Najświętszym Sakramentem w tych intencjach

https://www.adoracjabezgranic.pl/