Zapraszamy na msze św. roratnie, które są odprawiane przez cały adwent o godz. 6:30