Prosimy o wypełnienie Deklaracji Dysponenta Grobu, które są do pobrania ze strony internetowej cmentarza, kancelarii lub ze sklepu na parkingu. Deklaracje trzeba dostarczyć do kancelarii parafialnej. Informujemy, że do dnia 01.11.2021 r. upływa termin płatności tzw. “pokładnego” na cmentarzu.

Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku i trzech upomnieniach dysponentem grobu zostaje Parafia. Prosimy o uregulowanie tzw. „pokładnego” na cmentarzu. Prosimy, aby przy sprzątaniu cmentarza wynosić śmiecie do miejsc do tego przeznaczonych oraz o segregację tych śmieci. Regulamin Cmentarza i Przepisy prawa są umieszczone na stronie internetowej cmentarza w zakładce – Informacje.

Prawo i cmentarze
Przy okazji odwiedzin nekropolii warto zainteresować się stanem prawnym naszych rodzinnych grobów.
Wyjaśniamy częste związane z tym wątpliwości.

Ile trzeba zapłacić za grób?
Po pierwsze, obowiązuje opłata za miejsce na cmentarzu. Stawki są różne - dla cmentarzy komunalnych ustala je gmina (miasto), w przypadku cmentarzy kościelnych - parafia. Prawo do grobu ziemnego nabywa się na 20 lat. Po tym czasie trzeba zapłacić tzw. pokładne, żeby przedłużyć je na kolejne 20 lat. Inne zasady obowiązują w przypadku grobów murowanych. Cmentarz może wymagać opłat za użytkowanie gruntu.

Czy można stracić prawo do grobu?
Jeśli po 20 latach nie zapłacimy pokładnego, zarząd cmentarza będzie mógł udostępnić to miejsce do ponownego użycia", czyli na pochówek dla kogoś innego. O tym, że mija 20 lat i trzeba wnieść opłatę, zarządcy cmentarza zwykle informują osoby, które organizowały ostatni pogrzeb. Ale nie mają takiego obowiązku. Lepiej więc samemu pilnować terminu. Zabronione jest jedynie ponowne użycie grobów, które mają wartość artystyczną lub historyczną albo spoczywają w nich osoby zasłużone.

Czy cała rodzina ma obowiązek dbać o mogiłę?
Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób powinien mieć ustalonego opiekuna – dysponenta. Dysponent, za zgodą pozostałych członków rodziny, załatwia sprawy na cmentarzu, m.in. uiszcza pokładne i inne opłaty. W regulaminach większości cmentarzy jest też zapis, że dysponent grobu dba o grobowiec i bierze odpowiedzialność za jego stan.

Czy miejsce na cmentarzu można odsprzedać?
Tak, ale tylko puste. Jeżeli w wykupionym grobie nikt nie został jeszcze pochowany, istnieje możliwość scedowania prawa do niego na inną osobę. Potrzebna jest do tego zgoda zarządcy cmentarza. Natomiast z chwilą pierwszego pochówku prawo do grobu staje się niezbywalne. W internecie pojawiają się ogłoszenia dotyczące sprzedaży prawa do grobu na nekropoliach zamkniętych, jak np. warszawskie Stare Powązki, ale to proceder nielegalny.

Kiedy można w tym samym miejscu pochować kolejną osobę?
W mogile ziemnej dopiero po 20 latach od ostatniego pogrzebu. Grób murowany, w którym jest wolne miejsce (krypta), może być użyty do pochówku w dowolnym czasie. Istnieje możliwość przekształcenia grobu ziemnego w murowany. Można to jednak zrobić dopiero po 20 latach od ostatniego pochówku.

Czy można posadzić drzewo albo ustawić ławkę?
Otoczenie grobu może być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy nekropolii. Aby ją uzyskać, trzeba złożyć w kancelarii cmentarza podanie (wniosek) wraz projektem planowanego zagospodarowania. Za wydanie zgody często wymagana jest opłata zgodna z cennikiem usług obowiązującym na danym cmentarzu.