KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w dni powszednie w godz. 7.30 - 8.00 i 16.30 - 17.30
Tel. 81 8825004, 780031968, 81 8825429

W niedzielę i święta kancelaria jest nieczynna.
W sprawach metryk i spisywania aktów prosimy zgłaszać się do P. Organisty, (tel. 602 453 299)


Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"
Katechizm Kościoła Katolickiego
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 12.00
Chrzest należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed niedzielą chrzcielną. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.


Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • niepraktykujące;
 • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. (Rodzice przy zgłoszeniu chrztu otrzymują tzw."kartkę do spowiedzi")
W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do P. Organisty w celu spisania Aktu chrztu. Należy wtedy okazać Akt Urodzenia dziecka z USC.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.


Sakrament Spowiedzi

Ten, kto wyznaje swoje grzechy, już działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy; jeśli ty także je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości; gdy jest mowa o człowieku, uczynił go Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co On uczynił... Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do Światła


św. Augustyn

Z Sakramentu Spowiedzi Świętej można skorzystać przed i w czasie każdej Mszy Świętej, a także na indywidualne życzenie.Sakrament Chorych

Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego. Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości"

Katechizm Kościoła Katolickiego
Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy chorym po uprzednim zgłoszeniu chorego przez rodzinę w kancelarii. W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.KONFERENCJE

Przedślubne
W naszej Parafii w ciągu roku organizowane są trzy cykle konferencji: w Wielkim Poście, przed wakacjami, we wrześniu.
Spotkania odbywają się w piątki, o godz. 17.00

Przedchrzcielne
w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca, o godz. 17.00


Sakrament Małżeństwa
Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną"" (Rdz 1, 28). "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".


Katechizm Kościoła Katolickiego

Narzeczeni powinni wcześniej zarezerwować datę i godzinę ślubu.

 Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Trzy miesiące przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii w celu spisania Protokołu przedślubnego.Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty;

 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 3 miesiące);

 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);

 • w przypadku wdowców - akt zgonu poprzedniego małżonka.Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:


 • dwukrotną spowiedź - po spisaniu Protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;

 • udział w konferencjach przedmałżeńskich;

 • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej;

 • udział w dniu skupienia np. w Domu Rekolekcyjnym w Nałęczowie (tel.: 5014779 lub 5015180).W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do P. Organisty w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty: 
indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z adnotacją o spowiedziach przedmałżeńskich;
licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;
zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.Pogrzeb katolicki

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
 • karta zgonu wydana przez lekarza;
 • akt zgonu z USC;
 • informację o przyjęciu sakramentów św.


Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. 
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.


 NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI


7.30  (bazylika) - odsłonięcie figury MB
9.00  (bazylika)
10.30 (bazylika)
12.00 (bazylika) - Suma za Parafian i Pielgrzymów
17.00 (bazylika) - zasłonięcie figury  MB


DNI POWSZEDNIE

7.00  (bazylika) - odsłonięcie figury MB
12.00 (kaplica MB) - tylko od 1 maja do pierwszej niedzieli września
18.00  (bazylika) - zasłonięcie figury
 MB

W soboty Msza Święta wieczorowa sprawowana jest w intencjach zbiorowych. Intencje można pozostawić w skrzynce w kaplicy lub bezpośrednio przed Mszą Świętą przynieść do zakrystii.CZUWANIE FATIMSKIE

Czuwanie Fatimskie odbywa się w sobotę przed lub 13 każdego miesiąca. Rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 18.00, kończy Mszą Święta o północy. Od maja do sierpnia Msza Święta o 18.00 jest odprawiana w miejscu zjawienia w Kęble, stamtąd następnie wyrusza procesja różańcowa do sanktuarium.

Wyjątek w miesiącach:
- wrzesień: Msza Święta w Kęble na wzgórzu o godz. 18.00, następnie procesja do sanktuarium
- grudzień: czuwanie przed Niepokalanym Poczęciem z 7/8 grudnia.


UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

 • niedziela po 23 kwietnia - Św. Wojciecha - Patrona parafii
 • 29 czerwca - Św. Apostołów Piotra i Pawła - odpust związany z nadaniem godności Bazyliki
 • Pierwsza niedziela września i poprzedzająca ją sobota - główne uroczystości - rocznica koronacji figury MB Kębelskiej - archidiecezjalne dożynki
 • 8 września - Narodzenie Matki Bożej - rocznica przeniesienia figury z Kębła do Wąwolnicy

  Sakrament pokuty i pojednania
  Spowiedź Święta przed i w czasie każdej Mszy Świętej, a także na indywidualne życzenie.

NABOŻEŃSTWA DO MATKI BOŻEJ

Różaniec - 8.30, 16.30 (w niedziele i święta - 7.30, 17.30 (w dni powszednie)
Procesja Różańcowa - 13.00 (w każdą niedzielę maja i października po Placu Różańcowym)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP - 7.00 (w niedziele i święta)


I CZWARTEK MIESIĄCA

O godz. 17.00 Godzina Święta.


I PIĄTEK MIESIĄCA

Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i możliwość spowiedzi. 7.00;  18.00 oraz w roku szkolnych o godz. 16.00.


I SOBOTA MIESIĄCA

Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, wystawienie Najświętszego Sakramentu o. 7.00 z Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz o 18.00 z 15 minutowymi rozważaniami nad tajemnicami różańcowymi, Różańcem i Apelem Jasnogórskim.


NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

Majowe -16.30 (w niedziele), 18.30 (w dni powszednie)
Czerwcowe -18.45 (w niedziele), 18.30 (w dni powszednie)
Droga krzyżowa w Wielkim Poście: w piątki:
15.00 (dla dzieci),
16.30 (dla dorosłych)
19.30 (dla młodzieży)
Gorzkie żale W Wielkim Poście: 16.30 (w niedziele)


NABOŻEŃSTWO O ZDROWIE DUSZY I CIAŁA

W każdą 4 sobotę miesiąca odbywa się w Sanktuarium Nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała, które rozpoczyna się Mszą Świętą zbiorową o godz. 18.00 w intencjach, o które proszą wierni, a kończy indywidualnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk.