"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pt.: "Budowa parkingu dla autobusów przy Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej" mająca na celu poprawę wykorzystywania warunków dziedzictwa kulturowego Gminy Wąwolnica- Sanktuarium MB Kębelskiej - poprzez budowę parkingu dla autokarow, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADAR". Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Lokalny Pierścień".