• Dziękujemy mieszkańcom z Mareczek za ubranie kościoła kwiatami.
  • Ofiary zebrane w dniu dzisiejszym na tacę są przeznaczone na programy pomocowe realizowane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  • Dziękujemy p. Piotrowi Skowronkowi za prace na rzecz parafii.
  • We wtorek 15.08. przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w porządku niedzielnym. Po Mszach św. będzie błogosławieństwo zbóż, ziół, owoców i kwiatów. Msza św. o godz. 17.00 będzie w Kęble. Tego dnia będą zbierane ofiary do puszki na rzecz Słowenii, która ucierpiała z powodu powodzi.
  • Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej organizuje kolejną edycję SMALu – Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej pod hasłem „ECHO SERCA”, które odbędzie się w dniach 16-20 sierpnia 2023 w Garbowie. Szczegóły na stronie : https://smal.lublin.pl/ . Zachęcamy do udziału ludzi młodych.
  • Zbliżają się uroczystości związane z rocznicą koronacji Figury Matki Bożej Kębelskiej. Zadbajmy o wystrój i porządek przy stacjach różańcowych na Placu Maryjnym, a także terenu przy kaplicy w Kęble.
  • W tym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności: ś.p. Honoratę Kałdonek oraz ś.p. Joannę Kolibską. Pokój Ich Duszom.