V Niedziela Wielkiego Postu, 26.03.2023r.

  • W piątek 31 marca o godz. 16.00 odbędzie się Droga Krzyżowa do Kębła i tam będzie Msza Święta. Ofiary tacowe z tej Mszy będą przeznaczone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Strażaków prosimy o przygotowanie krzyży.
  • W tym tygodniu I sobota miesiąca.
  • Za tydzień Niedziela Palmowa i poświęcenie palm. Na Mszy Świętej o godz. 12.00 bęzdzie procesja dookoła Bazyliki. O godz. 10.30 będzie "Pasja" w wykonaniu chóru Jubilate Deo.
  • Konferencja dola rodziców i chrzestnych odbędzie się w przyszłą niedzielę o 18.00.
  • W minionym tygodniu w naszej wspólnocie pożegnaliśmy śp. Alfreda Bitkowskiego. Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Komunikat Metropolity Lubelskiego

Z inicjatywy Lubelskiej Solidarności odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia, Papieski Marsz Wdzięczności. W 18. rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, chcemy dziękować za osobę i dzieło wielkiego i świętego Papieża.

Uczestnicy marszu zbiorą się o godzinie 14.00 przy kościele Świętej Rodziny, pod krzyżem papieskim, przy ul. Jana Pawła II 11.

O godzinie 14.15 wyruszą ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego, Łopacińskiego – do kościoła akademickiego.

O 15.30 rozpocznie się Msza Święta w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Niech liczny udział mieszkańców Lublina i archidiecezji w tym marszu będzie znakiem naszej wdzięczności za osobę i dzieło Świętego Jana Pawła II i wyrazem wierności Jego dziedzictwu. Papież Polak był, jest i pozostanie dla nas duchowym autorytetem, nauczycielem wiary i orędownikiem u Boga w niebie.

Polećmy za jego wstawiennictwem wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny Chrystusowi, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas i wyzwolił.

Wasz biskup Stanisław

Lublin, 24 marca 2023 r.