III Niedziela 22.01.23r.

  1. W tym tygodniu obchodzimy w liturgii Kościoła:
  • wtorek - Św. Franciszka Salezego
  • środa - Nawrócenie Św. Pawła
  • czwartek - Św. Tymoteusza i Tytusa
  • sobota - Św. Tomasz z Akwinu

      2. Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego we wtorki o 16.00 w salce w Domu Pielgrzyma

      3. Dziękujemy P. Markowi Skowronkowi za wsprarcie i pomoc w zorganizowaniu koncertu kolęd i pastorałek

     4.  Siostry Kapucynki NSJ dziękują Chórowi parafialnemu za incjatywę i piękną realizację koncertu kolęd, podczas któreg można było wesprzeć ich działalność.

     5. W miniony tygodniu w naszej wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Kazimierę Komstę oraz Śp. Emila Jarosza. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym!