"Ważny pierwszy piątek" artykuł Małgorzaty Bochenek z Naszego Dziennika 1.04.2020
Zbliżają się pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wielu z nas praktykuje wynagradzające Sercu Jezusowemu nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jak przeżyć je owocnie w czasie pandemii? Jak wypełnić wszystkie warunki? Warunkiem podstawowym wypełnienia każdego z kolejnych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca jest przyjęcie w tym dniu Komunii św. sakramentalnej. Zatem jeżeli nie przyjmiemy w tym dniu fizycznie Pana Jezusa do swojego serca, nie spełnimy wprost prośby Pana Jezusa – tłumaczy ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). Jednocześnie uspokaja. – Nie ma jednak podstaw obawa, że przez to przerwane zostanie odprawiane przez nas nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i że trzeba je będzie rozpocząć od początku. 

Kościół w swojej mądrości pozostawia drogę uzupełnienia, zwłaszcza wobec tak dramatycznych okoliczności, jakie obecnie przeżywamy, gdy na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie możemy wszyscy jak zawsze udać się do kościoła i będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, choć tego bardzo pragniemy – mówi ks. prof. Janusz Królikowski. – Ten brak przyjęcia sakramentalnej Komunii św. w duchu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu w pierwszy piątek miesiąca powinniśmy uzupełnić przy najbliższej sposobności – zaznacza ks. prof. Janusz Królikowski.
Do takiego sposobu postępowania odwoływano się na przykład w czasach wojny czy w tych sytuacjach, gdy człowiek nie mógł z powodu przyczyn od niego niezależnych wypełnić tego warunku. Ważna jest silna wola wypełnienia w najbliższym czasie, gdy to będzie możliwe.
Warto zwrócić uwagę, że taki sposób postępowania polecił też niedawno Watykan, ogłaszając możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla zarażonych koronawirusem, będących na kwarantannie i pomagających im – wszystkim, którzy muszą pozostawać w izolacji. W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej z 19 marca br. wprost jest mowa o „woli wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.
Wiara i miłość
Ksiądz prof. Janusz Królikowski zwraca uwagę, że wyrazem naszego pragnienia kontynuacji odprawiania nabożeństwa powinna być Komunia św. przyjęta duchowo, oczywiście jeżeli nie mamy grzechów ciężkich, podczas udziału we Mszy św. transmitowanej w pierwszy piątek miesiąca przez środki społecznego przekazu. – Komunia św. powinna zostać przyjęta duchowo z pragnieniem wynagradzania za grzechy Sercu Jezusowemu. Pamiętajmy zawsze, że w relacji do Boga najważniejsze są wiara i miłość, gdyż na nich wszystko się opiera i buduje, a zbawienie jest w woli, czyli wolności człowieka – zaznacza kapłan.
W sytuacji gdy ktoś jest w stanie grzechu ciężkiego, aby móc przyjąć Komunię św. duchowo, musi się wyspowiadać albo – gdy to jest niemożliwe –wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, podobnie jak w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
Warto też zwrócić uwagę, że kapłani w wielu parafiach wychodzą wiernym naprzeciw. W tym czasie, gdy we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, księża podejmują różne działania, aby umożliwić przystąpienie do sakramentu spowiedzi w bezpieczny i zgodny z obowiązującymi obecnie wymogami sanitarnymi sposób. Udzielają też Komunii św. poza Liturgią tym, którzy o to proszą. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę drogą telefoniczną lub e-mailową.
Wynagradzająca sobota
Zapewne z tej możliwości będzie pragnęło skorzystać też wielu czcicieli Niepokalanego Serca Maryi, którzy odprawiają nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót miesiąca. Jednak jak wyjaśnia ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem, w sytuacji, jakiej obecnie doświadczamy, warunki pierwszej soboty miesiąca można wypełnić, pozostając w domu.
Do warunków należą przeżyte w duchu wynagrodzenia: spowiedź, modlitwa różańcowa, 15-minutowa medytacja oraz – co należy podkreślić – Komunia św. Modlitwę różańcową oraz medytację możemy odprawić indywidualnie. Na stronie Sekretariatu Fatimskiego, a także pod adresem www.pierwszesoboty.pl jest wiele materiałów, są konferencje, rozważania, które pomogą nam dobrze przeżyć nabożeństwo również w zaciszu naszych domów – mówi ks. dr Czapla.
Tłumaczy też, jak w obecnej sytuacji można wypełnić warunki spowiedzi i Komunii św. – Spowiedź w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi możemy odprawić przed pierwszą sobotą lub też później, gdy tylko będzie taka sposobność. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy w pierwszą sobotę miesiąca przyjąć Komunię św. poza Mszą św., prosząc o to kapłana, a jeżeli z przyczyn oczywistych nie ma takiej możliwości, warunek ten wypełnimy, przyjmując w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Komunię św. duchową – dodaje ks. Czapla.
Jak wskazuje, pomocą w przeżyciu nabożeństwa w czasie pandemii koronawirusa może służyć transmisja, która w pierwsze soboty miesiąca prowadzona jest z sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem od godz. 18.10 poprzez stronę www.sekretariatfatimski.pl.