Tradycją naszej parafii jest tzw. Nabożeństwo 40 godzinne. Rozpocznie się w poniedziałek 30 grudnia br. mszą św. w kaplicy Matki Bożej o godz. 7:00. Po niej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość indywidualnej modlitwy do mszy św. wieczornej. Zapraszamy do tej formy modlitwy przez trzy kolejne dni aż do 1 stycznia 2020r.