Zwiedzanie

   W okresie wiosenno - jesiennym kaplica udostępniona jest pielgrzymom w godzinach 7.00- 19.30. Muzeum w kaplicy udostępnione jest zwiedzającym na indywidualne prośby grup. Bazylika otwierana jest w godz. 8.00- 19.30.
    W okresie zimowym kaplica Matki Bożej udostępniona jest w godz. 7.00-18.30, natomiast bazylika i muzeum otwierane są na indywidualne prośby grup.
Obowiązuje zakaz zwiedzania w czasie Mszy Świętej i nabożeństw.
Prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłaszanie grup pielgrzymkowych,
tel. 81 882-50-04
   Istnieje możliwość sprawowania Mszy Świętej tylko w przypadku grup przyjeżdżających z kapłanem. Grupy prosimy zgłaszać na plebanii. Istnieje możliwość oprowadzenia (tylko grupy zorganizowane).

Dom Pielgrzyma

    Pragniemy poinformować, że jesteśmy przygotowani do całorocznej obsługi przyjeżdżających i nocujących u nas pielgrzymów. Jest ich przez cały rok tysiące, szczególnie w dniach uroczystości odpustowych.
    W ciągu roku oddajemy do ich dyspozycji "Dom Pielgrzyma". Z radością witamy w naszych progach zarówno grupy zorganizowane (do 60 osób), całe rodziny jak również pojedynczych Pielgrzymów (poza miesiącami od listopada do grudnia) bez wyżywienia. Posiadamy pokoje 2,3,4,5 osobowe z łazienkami. W razie potrzeby 6 osobowe. Istnieje możliwość skorzystania z kaplicy.

    Rezerwacja: tel. 81 882-50-04
; +48 693 781 605

Dojazd

Uzyskiwanie odpustów w Bazylice Mniejszej w Wąwolnicy

     Wierni, którzy nabożnie nawiedzą tę Bazylikę i będą w niej uczestniczyć w obrzędzie religijnym lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią Wyznanie Wiary, mogą pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Eucharystia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) uzyskać w następujących dniach odpust zupełny:

Rocznica poświęcenia bazyliki
Rocznica nadania kościołowi tytułu bazyliki (18.07)
Święto tytułu miejscowego Kościoła (23.04)
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła (29.06)
Porcjunkula (2.08)
Święto Bazyliki NMP w Rzymie (5.08)
Dzień ustalony przez Biskupa Miejsca (08.09 lub 1. sobota 09 lub 1. niedziela 09)
Uroczystości NMP

Można też zyskać raz w roku odpust zupełny w dowolnym dniu oraz ilekroć przybędzie grupa pielgrzymów