Niedziela 13 września 2020
• Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg uroczystości 42 rocznicy koronacji Figury Matki Bożej Kębelskiej.
• Dziękujemy mieszkańcom z ul. Kębelskiej za ubranie kościoła kwiatami, a na przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców z Bartłomiejowic.
• Rozpoczynamy nowy cykl konferencji dla narzeczonych. Pierwsze spotkanie będzie w najbliższy piątek 18 września w sali Domu Pielgrzyma o godz. 17:00
• Przypominamy o składaniu deklaracji dysponenta grobu i regulowanie opłat za miejsca na cmentarzu (tzw. pokładne)
• Organizujemy nowy nabór do grona ministrantów w naszej parafii. Zapraszamy chętnych chłopców z klas 4 i 5 na pierwszą zbiórkę szkoleniową w najbliższą sobotę o godz. 9:00
• Dziękujemy za prace wykonane na rzecz parafii: Krzysztofowi Kobiałce za prace stolarskie oraz Minołowi Krajewskiemu za prace elektryczne.
• Ofiary na potrzeby parafii (ogrzewanie kościoła) złożyli:

Od księży z naszej parafii – 10 000 zł
Pawłowski Stanisław – 2 900 zł
Bezimienna – 6 700 zł
Bezimienna z Zawady – 500 zł
Gajda Tomasz – 1 000 zł
Bezimienna – 100 zł
Bezimienna – 100 zł
Pluta Dorota i Grzegorz – 150 zł
Elżbieta ze Świdnika – 50 zł
Bóg zapłać!
Ofiary na organy:
Kałdonek Krzysztof – 1 000 zł
Bezimienna ze Zgórzyńskiego – 600 zł
Bezimienna z Kolonii Wąwolnica – 100 zł
Bezimienna – 100 zł
Bóg zapłać!
• W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Paweł Banaszkiewicz
† Krzysztof Szewczyk
† Zdzisław Podstawka