Mając na uwadze ograniczenia związane z epidemią poddajemy pod konsultacje z rodzicami pewien pomysł. Uroczystość mogłaby odbyć się w bazylice w sobotę 20 czerwca 2020 r. Nastąpiłby podział dzieci na trzy grupy:
• kl. A z Wąwolnicy - 13 os.
• kl. B z Wąwolnicy - 13 os.
• dzieci z pozostałych szkół - 13os.
Godziny: 1000, 1130, 1300. Przydział godzin do poszczególnych grup możemy poddać losowaniu. Z każdym dzieckiem do bazyliki mogłoby wejść kilka osób (zgodnie z restrykcjami jakie będą obowiązywać w czerwcu). Spowiedź byłaby dzień wcześniej - dla każdej grupy też inna godzina.
Prosimy rodziców o rozważenie tej propozycji i kontakt telefoniczny z ks. proboszczem.